HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN - UBND QUẬN 1

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” CẤP XÃ

Các ô có dấu (*) là thông tin bắt buộc nhập. Quý khách vui lòng nhập tiếng Việt có dấu khi đăng ký hồ sơ.

1. Thông tin cá nhân

2. Thông tin doanh nghiệp

3. Đính kèm hồ sơ.

Vui lòng chọn file không quá 60 MB và với các định dạng sau: .pdf,.doc,.docx,.png,.jpg
Số TT Tên hồ sơ kèm theo File đính kèm
1 Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã / Tờ trình của Hội Khuyến học cấp huyện (*)
2 Báo cáo đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của cấp xã, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (*)
3 Biên bản kiểm tra/tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã. (*)
Sử dụng dịch vụ của bưu điện
Copyright © 2020, Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1