HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN - UBND QUẬN 1

CHỈNH SỬA NỘI DUNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

Các ô có dấu (*) là thông tin bắt buộc nhập. Quý khách vui lòng nhập tiếng Việt có dấu khi đăng ký hồ sơ.

1. Thông tin cá nhân

2. Thông tin doanh nghiệp

3. Đính kèm hồ sơ.

Vui lòng chọn file không quá 60 MB và với các định dạng sau: .pdf,.doc,.docx,.png,.jpg
Số TT Tên hồ sơ kèm theo File đính kèm
1 Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (*)
2 Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa (*)
3 Trích lục hoặc quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (*)
4 Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn (*)
5 Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ. Thông tin ghi trên các giấy tờ này phải phù hợp với đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ. (*)
Sử dụng dịch vụ của bưu điện
Copyright © 2020, Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1