HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN - UBND QUẬN 1

ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

Các ô có dấu (*) là thông tin bắt buộc nhập. Quý khách vui lòng nhập tiếng Việt có dấu khi đăng ký hồ sơ.

1. Thông tin liên hệ

2. Thông tin trường thành lập

3. Đính kèm hồ sơ.

Vui lòng chọn file không quá 60 MB và với các định dạng sau: .pdf,.doc,.docx,.png,.jpg
Số TT Tên hồ sơ kèm theo File đính kèm
1 Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập (*)
2 Bản sao chứng thực các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập (*)
Copyright © 2020, Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1