HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN - UBND QUẬN 1

ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGOÀI CÔNG LẬP, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THUỘC CƠ SỞ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC KINH TẾ

Các ô có dấu (*) là thông tin bắt buộc nhập. Quý khách vui lòng nhập tiếng Việt có dấu khi đăng ký hồ sơ.

1. Thông tin liên hệ

2. Thông tin trường thành lập

3. Đính kèm hồ sơ.

Vui lòng chọn file không quá 60 MB và với các định dạng sau: .pdf,.doc,.docx,.png,.jpg
Số TT Tên hồ sơ kèm theo File đính kèm
1 Đơn có xác nhận của nhà trường (*)
2 Bản sao chứng thực một trong các giấy tờ được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 09. Riêng đối với người học học các ngành, nghề được quy định tại Điểm h, i Khoản 2 và gạch đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ hai Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư liên tịch số 09, kèm theo đơn đề nghị m (*)
Copyright © 2020, Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1